CO2 patroner for Hip'safe

  • Generell informasjon 

Hip'safe beltet er gjenbrukbart efter utløsning. For gjenbruk må du pakke inn airbagene og bytte til en ny CO2 patron. (se bruker manual)  

En CO2 patron er et system med gass patron og et elektronisk system, dette er et komplett system som må byttes som en enhet etter hver utløsning.

 

  • CO2 patron størrelser : 

Det er to patron størrelser tilgjengelig, disse, du må velgedensom er riktig i forhold til ditt Hip’Safe belte : 

  • 50 cc for T1 
  • 60 cc for T2, T3, T4 og T5

 

  • Forsiktighets regler :

PRØV ALDRIG Å ÅPNE ELLER MODIFISERE SYSTEMET.

CO2 patronen skal sjekkes årlig ( Se informasjonen i bruker manualen). 

Oppevares på et tørt og ikke for varmt sted.